Bộ nhớ đệm cache trình duyệt là gì ?

12/01/2019

Bộ nhớ đệm cache trình duyệt là gì ?

Bộ nhớ cache trình duyệt là gì?

  • Bộ đệm trình duyệt được sử dụng để lưu trữ và truy xuất tài nguyên web.
  • Tải tài nguyên từ bộ đệm nhanh hơn và hiệu quả hơn so với tải từ internet.

bộ nhớ đệm cache trình duyệt

Trong hình minh họa ở trên,trình duyệt sẽ tìm trong bộ nhớ cache chứ những tài nguyên đã lưu nếu tài nguyên không được tìm thấy và trình duyệt sau đó cần phải vào mạng để tải xuống tài nguyên thiếu.

Lợi ích của bộ nhớ đệm

Khi một tài nguyên được lưu trữ, không cần phải tải xuống từ internet nữa điều này có nghĩa là nó có thể được tải gần như ngay lập tức so với tải bằng internet.

kiểm tra bộ nhớ đệm trình duyệt

Trong hình trên, trình duyệt kiểm tra bộ đệm chứa tài nguyên. Các tài nguyên được tìm thấy không cần phải vào mạng tải tài nguyên này vì trình duyệt đã có nó.

Làm thế nào để tài nguyên vào bộ đệm ứng dụng?

Khi một trình duyệt truy cập một trang web, nó sẽ tải tài nguyên trang web vào bộ đệm hoặc không.

Yếu tố quyết định là máy chủ website chấp nhận tính năng này.

Nếu máy chủ đã kích hoạt tài nguyên sẽ được trình duyệt lưu vào bộ đệm nếu không, trình duyệt sẽ không lưu trữ tài nguyên.

Tận dụng bộ nhớ đệm trình duyệt

Khi quản trị trang web quyết định họ muốn lưu trữ một số loại tài nguyên nhất định, họ có thể hướng dẫn trình duyệt 1 thực hiện điều đó. Quá trình này thường được gọi là ” Tận dụng bộ nhớ đệm trình duyệt “.

Cách tối ưu hóa bộ đệm ứng dụng

Cách tốt nhất để tối ưu hóa cho việc này là tận dụng bộ nhớ đệm trình duyệt.

Bộ đệm ứng dụng sẽ không có bất kỳ tài nguyên nào được lưu trong bộ nhớ cache khi lần đầu tiên gặp trang web ( lần xem đầu tiên ).

Ví dụ về tối ưu hóa tài nguyên cho bộ nhớ đệm

Khi tối ưu hóa tài nguyên cho bộ nhớ đệm được kích hoạt có thể cung cấp các trang nhanh hơn nhiều cho người dùng. Một số ví dụ chung là …

  • Phân phối CSS – Sử dụng một tệp CSS chung cho tất cả các trang của trang web (trong khi nội tuyến CSS cụ thể của trang nhỏ trên mỗi trang).
  • Thư viện Javascript – Luôn sử dụng cùng một phiên bản của thư viện như jQuery,chẳng hạn như các thư viện được lưu trữ trên Google .
  • Xem xét sử dụng hình ảnh một cách cẩn thận và chiến lược. Thông thường hình ảnh được sử dụng nhiều lần trong suốt một trang web. Xem xét sử dụng thời gian hết hạn dài cho tài nguyên hình ảnh.
DỊCH VỤ SEO WEBSITE liên quan
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí các dịch vụ
LIÊN HỆ