Thuật ngữ First View là gì?

12/01/2019

Thuật ngữ First View là gì?

First View là gì?

  • Là lần đầu tiên mà người này truy cập vào website mà không có sự lưu trữ của cookie hay cache trong trình duyệt

không cookie, không cache

Bằng cách xóa bộ nhớ cache và cookie, một trang web sẽ cần tải tất cả các tài nguyên như thể một người mới lần đầu tiên truy cập vào website.

Chế độ xem đầu tiên của trang web khác với chế độ xem lặp lại như thế nào?

Lần đầu tiên trình duyệt trải nghiệm một trang, nó phải lấy tất cả các tài nguyên mà trang web chứa các hình ảnh, css, javascript và các tài nguyên khác đều phải được tải xuống.

không cache không cookie cải thiện tốc độ seo

Khi trình duyệt load xong những tài nguyên này chúng còn phải lưu lại trong bộ nhớ đệm .

Điều này có nghĩa là lần thứ hai người dùng truy cập trang web đó sẽ tải nhanh hơn vì các tài nguyên như hình ảnh logo, css, v.v. đã có trong bộ đệm của trình duyệt.

Chế độ xem thứ hai của trang web (chế độ xem lặp lại) thường sẽ nhanh hơn chế độ xem đầu tiên

Tất cả các lượt xem lặp lại của trang web (hoặc các trang khác sử dụng cùng một tài nguyên) sẽ nhanh hơn vì sẽ cần ít tài nguyên hơn để tải xuống.

tối ưu tốc độ web bằng bộ nhớ đệm trình duyệt

Các quản trị web thường nghĩ rằng trang web của họ nhanh hơn nhiều so với thực tế là vì trải nghiệm của họ về trang web của họ dựa trên các lượt xem lặp lại thay vì lượt xem đầu tiên.

Đo lường một trang web bằng cách sử dụng chế độ xem đầu tiên là cách duy nhất để thực sự đánh giá đúng những gì người dùng lần đầu thực sự vào trang web sẽ trải nghiệm.

Đảm bảo bạn đang tối ưu hóa cho các lượt xem lặp lại

Quản trị viên web nên kích hoạt bộ nhớ đệm trình duyệt để đảm bảo rằng các trình duyệt đang lưu trữ tài nguyên của họ. Nếu không, mỗi lượt xem trang sẽ là “lượt xem đầu tiên”.

DỊCH VỤ SEO WEBSITE liên quan
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí các dịch vụ
LIÊN HỆ