Công cụ hỗ trợ nén hình ảnh chuẩn seo cho trang web

Quản Trị

1. Tốc độ trang web là một yếu tố xếp hạng  Page Speed – Tốc độ tải trang là gì? Tốc độ tải trang là thời gian tải một trang web cho một lần xem trang cụ thể. Thời gian này thường được tính bằng thời gian hiển thị đầy đủ nội dung cho một trang cụ […]

Xem thêm »